❈ Τιμοκατάλογος ❈


  • 20% έκπτωση για μαθητές/φοιτητές (έως 23 ετών) ή πολύτεκνους
  • 30% έκπτωση σε άτομα που κατέχουν κάρτα ανεργίας και σε άτομα άνω των 65 ετών
  • 30% έπτωση σε μονογονεϊκη οικογένεια 
  • Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων στο μαθημα  είναι 4 με 6 άτομα
  • Το κάθε μαθημα  διαρκεί περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά

Μηνιαία Συνδρομή

4 έως 8 μαθήματα

€65

10 έως 15 μαθήματα 

€80

Τρίμηνη Συνδρομή

4 έως 8 μαθήματα 

€180

10 έως 15 μαθήματα 

€225

Ετήσια Συνδρομή

 4 έως 8 μαθήματα/μήνα 

605

10 έως 15 μαθήματα /μήνα


€770

Πακέτα Μαθημάτων 

Drop in/1 μαθήματα

€15

μαθήματα/μήνα 

€45

10 μαθήματα/έτος 

€125

20 μαθήματα/έτος 

€240

Personal/ 1 ιδιαίτερο 

€38

Δοκιμαστική Περίοδος/ 1 εβδομάδα

€25