• 20% έκπτωση για μαθητές/φοιτητές (έως 23 ετών) ή πολύτεκνους
  • 30% έκπτωση σε άτομα που κατέχουν κάρτα ανεργίας και σε άτομα άνω των 65 ετών
  • 30% έπτωση σε μονογονεϊκη οικογένεια
  • Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων στο μαθημα είναι 4 με 6 άτομα
  • Το κάθε μαθημα διαρκεί περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά

Μηνιαία Συνδρομή

8 έως 9 μαθήματα

€70

13 έως 14 μαθήματα 

€85

Τρίμηνη Συνδρομή

8 έως 9 μαθήματα 

€180

13 έως 14 μαθήματα 

€225

Ετήσια Συνδρομή

 8 έως 9 μαθήματα/μήνα 

640

13 έως 14 μαθήματα /μήνα


€770

Πακέτα Μαθημάτων 

Drop in/1 μαθήματα

€15

μαθήματα/μήνα 

€50

10 μαθήματα/έτος 

€130

20 μαθήματα/έτος 

€250

Personal/ 1 ιδιαίτερο 

€50

Δοκιμαστική Περίοδος/ 1 εβδομάδα

€25